' + post_title + '

KAYITLI ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK
FİRMA REHBERİ SEKTÖRLERİ

SON ÜYE OLAN FİRMALAR

ALPU

Tarihi

İlçe, ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe içerisinde bulunan höyüklerden, bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır. MÖ 2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir. MÖ 2000 yıllarında Hitit egemenliğine son vererek geniş bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu Eskişehir Ovasına yerleşerek bir krallık kurmuştur. MÖ 116 yılından sonra bütün Frigya Roma idaresine geçince, bu yörelerde Roma-Frig halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir. 1972 yılında Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik, kolye, yüzük, sikke ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 1071 Malazgirt muharebesinden sonra doğudan gelen Türkler, 1074 yılında bu yöreyi aldılar. Selçuklu uç beylerinden Bozan Kayı Alp, yerleşimin güneyinde bulunduğu ovaya kabilesi ile birlikte yerleşmiş, Bu yerleşim alanıda adı ile anıldığından Bozan, Bozanlu olarak günümüze Bozan olarak değişmeden, Alpu İlçesi ise Bozan Kayı Alp ‘ın- -Alpı– ” Koruyan, Koruma, Haber Veren Anlamında ” Yani Karakolu Olarak Batıdan Gelecek Tehlikelere Karşı “Güvenlik, Gözetleme, Haber Verme” Olarak Konuşlandırılmış tehlikenin ortadan kalkması ile burada bir yerleşim oluşarak “Alpı” Osmanlı Zamanında dil uyumu ile Alpu bugünkü ismi ile gelmiştir, Sonradan Mihallıççık ve Denizli Çivril Bölgesinden Göçlerle Büyüme Kaydederek İlçe Statüsüne Ulaşmıştır ((Araştırma: Recep GÜZELDAL (Muhtar – Bozan), Mehmet EREN (Uzman – Muhasebe)). Halen dört Mahallesi bulunan İlçenin Kemalpaşa Mahallesi buraya yerleşen altı haneden üremiştir. Bu mahalleye eski Alpu denilmektedir. 1928 yılında Eskişehir İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne kavuşmuştur. 1936 yılında Romanya ve Bulgaristan dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile Fevzipaşa Mahallesi kurulmuş, bu mahalle aynı zamanda Gökçekaya Barajının yapımı nedeniyle arazileri kamulaştırılan Mihalıççık İlçesi Süleler ve Ermenek (Çalkaya)Köylülerinin de iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril ve Konya yörelerinden gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle eski Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN in ismine izafeten Evrenpaşa Mahallesi olarak iki mahalleye ayrılmıştır. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur. 1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur.

Coğrafi konumu

Batısında il merkezi, kuzeybatısında Sarıcakaya, doğusunda Beylikova, güneyinde Mahmudiye ilçeleri ile kuzeyinde Ankara il sınırının çevrelediği Alpu Ovası üzerinde yer almaktadır.

Ekonomi Durumu

Alpu ilçesinin topraklarının 4/3 lük bölümü düz Alpu ovasını teşkil etmektedir. Bu ovalık kesiminde bulunan ilçe merkezi ile Bozan kasabası ve 14 adet Köyün başlıca geliri, sulu kıraç tarım ziraatı ile birlikte ekilebilir. Arazi miktarı 124.915 dekar sulanır, 288.055 dekar kıraç olmak üzere toplam 412.700 dekar arazi ekonominin temelini teşkil eder.Bu arazilerin 4/3 ünde her yıl ekim yapılmaktadır. Alpu ilçesi Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde 15 köy, Osmaniye Beldesinde Tarım Kredi Kooperatifi bünyesinde ise 5 köy mevcuttur. Bu yerleşim birimleri zirai kredi ve tohum ihtiyaçlarının bir kısmını bu kooperatiflerden temin etmektedirler. Tohumluk, Gübre, Hayvancılık, Donatım ve zirai kredi şeklinde çiftçilerimizden destek sağlanmıştır. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası Alpu Şubesinin Bitkisel üretim ve hayvancılık, kimyevi, gübre tarım alet vs. devletin çiftçiye olan kredileri yüksek meblağlara ulaşmıştır. Bu meyanda özellikle orman köylerimizin önemli geçim kaynaklarından olan Büyükbaş hayvan sayısı 9500, küçük baş hayvan sayısı 32.000, 126.000 adet/dönem broiler tavukculuk, 57.450 adet kanatlı diğer kümes hayvanları ile yaklaşık 900 adet arı kovanı bulunmaktadır. Köylerimizde süratle modern hayvancılık gelişmektedir. 2003 yılında 979 adet hayvan suni tohumlama yapılmıştır. Alpu Pancar bölge şefliğine bağlı birimlerde yıllık 176.269 ton civarında şeker pancarı alımı yapılmaktadır. Bölgemizde patates,karpuz, kavun, sebze ekimi yapılmaktadır. Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğünün yıllık tahıl alımı 2003 yılı içerisinde 1500 ton buğday, 597 çavdar alımı yapılmıştır. Bu miktara çiftçilerimizin tüccara satmış olduğu miktarı da eklemek gerekmektedir. Alpu Bölgesinin ekonomik yapısı Türkiye standartlarındadır. Eskişehirin dünyaca ünlü lületaşları ilçemize bağlı Dereköy mevkiinde çıkarılmaktadır. Bu köyümüzde ocaklardan çıkarılan lületaşları işlenip satıldığı gibi ham madde olarak ta satışa sunulmaktadır. Bölgemizde tarıma dayalı olarak yapılan ticaretten de büyük toprak sahipleri yararlanmaktadır. İlçemizde küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. İlçemiz de özellikle son yıllarda patates üretimiyle uğraşanların sayısı oldukça çoğalmıştır. Bunun sonucu olarak ilçemiz patates üretiminde Türkiye çapında belli bir konuma gelmekte ve çiftçimiz için yeni gelir kaynakları doğmaktadır.

El sanatları savat İlçenin çok önemli bir ekonomi ve kültür mirası kaynağıdır. Buradaki savat işçiliği Eskişehirin ve İlçenin en büyük tanıtım araçlarından biri durumundadır. Alpu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yok olmaya yüz tutmuş olan bu el sanatını geliştirmek ve gelecek kuşaklara özgün haliyle aktarmak adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Savat, gümüş işlemeciliğinde bir süsleme sanatıdır. Gümüşün üzerine çelik uçlu kılcal kalem ile ince kanallar açılarak, resim veya motif çizilir. Sonra gümüş, bakır, kurşun ve kükürt karışımından oluşan ve savat adı verilen alaşım, bu ince kanallara doldurulur. Savat, gümüş eşyanın üzerindeki resimleri, motifleri simsiyah ortaya çıkarır.

Ulaşım:

Alpu ilçesi, Mihalıççık-Beylikova-Eskişehir Karayollarının ve Ankara-Eskişehir demiryollarının üzerinde kurulmasından dolayı seri bir ulaşım ağı üzerinde bulunmaktadır.Aynı zamanda Dünyanın en uzun 2. havaalını pistine sahip olan Alpu hızla gelişen bir ilçe’dir.

 

Kaynak: Wikipedia


Incoming search terms:

  • eskiehir alpu trafik kazas
  • ESKİŞEHİR ALPU İLCESİ